Landbruk Nord

Skoghistorisk samling i Balsfjord

Nesten 30 skoginteresserte møtte opp til skoghistorisk samling på Kulturlåven i Aursfjorden tirsdag.

Det var foredrag om dendrokronologi med Andreas Kirchhefer. Han analyserer gamle trær for å finne alder på byggematerialer og for å se på klimaeffekter. I Balsfjord er det funnet et tre som ble hogd for 850 år siden, men som begynte å vokse flere hundre år tidligere. Det ble også vist eksempler på furu fra Dividalen som spirte rundt år 0. Videre var det nyere historie om skogbruket med Terje Dahl og historien om oppgangssaga Aursfjordsaga ved Arne Pedersen. Landbruk Nord presenterte også sine tanker om moderne skogbruk og vårt tilbud til skogeiere i Nord-Norge.