Landbruk Nord

Slåtta i gang

Noe seinere enn i fjor er slåtta i gang i sørfylket. Utviklinga på graset er noe ujevn og avhengig av jordtypen, men flere steder i sørfylket er timoteien passert begynnede skyting.


Mai og første del av juni var veldig tørr. I perioden 15 mai til 15 juni kom det på Bardufoss bare 5,3 mm nedbør. Den tørre perioden har forsinket utiklinga av graset, og spesielt gjelder dette på lette jordarter. Etter en kjølig mai har vi hatt en normalt varm juni. Den kjølige starten på sommeren har gitt god busking av graset men lengdeveksten er noe stutt flere steder.
Sør i Troms er timoteien i full skyting mens den lenger nord og på tørre områder er på full fart mot begynnende skyting.

Pressinga av rundball i full gang. Arkivfoto: R. Tollefsen