Landbruk Nord

Smaken av Nord-Norge inntar Oslo

11. og 12. september representerer elleve nordnorske matprodusenter matregionen Nord-Norge på Matstreif i Oslo.

Les mer om dette her: http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Naringsutvikling/Smaken-av-Nord-Norge-inntar-Oslo/