Landbruk Nord

Smart kufjøs hos familien Nordheim

I Selnes i Balsfjord har Elin og Ronald Norheim flyttet inn i en spennende kufjøs. Fjøsen som har 50 kuplasser gir en flerdobling av produksjonskapasiteten til opprinnelig båsfjøs. Båsfjøsen og en tidligere plansilo er integrert i løsningen.

Fjøsen har all funksjonalitet man forventer å finne i moderne løsdriftsfjøs. Landbruk Nord som har utviklet løsningen i nært samarbeid med brukerne, har lagt stor vekt på at løsningen skal sikre god produksjon og være arbeids- og kostnadseffektiv. God dyreflyt, velferdsavdeling, automatisk melking og rasjonell fôr- og gjødselhandtering har vært viktige faktorer for å oppnå dette.  Gammelfjøsen representerte stor økonomisk verdi og ble ominnredet til kalv- og ungdyrplasser og velferdsavdeling m/kalvings- og behandlingsbinger uten kostbare bygningsmessige inngrep. Tilbygget m/melkesenter, kyr, rekrutteringsdyr og gjødsellager er reist vegg-i-vegg med og dreid vinkelrett på opprinnelig plansilo. Dermed fikk man en effektiv løsning med stor fleksibilitet både i den driften man ser i dag, men også dersom dyretallet skal øke ytterligere. Hovedforbrettet med de største fôrmengdene er i tilbygget, mens de to andre forbrettene er for vesentlig mindre fôrmengder. Minilaster er godt egnet i slike løsninger, men man kan også se for seg kombinasjoner av andre systemer. Ny smittesluse ligger nær velferdsavdelingen midt i anlegget. Sist i prosessen ble det innpasset skraperobot med ladepunkt i velferdsavdelingen.

Hovedplanen ser du her:  Hovedplan Nordheim19.01.2016 v2

Onsdag 10. mai kl. 11-15 inviterer familien Nordheim og Felleskjøpet til åpen fjøs hos Elin og Ronald i Selnesveien 1525, Laksvatn.

Landbruk Nord takker for oppdraget og ønsker Elin og Ronald Norheim til lykke med og nybygget.

 

Kontakt oss om du ønsker bistand til ditt prosjekt http://www.landbruknord.no/om-bygningsradgivning-2/