Landbruk Nord

Smil-midler, noe for deg?

SMIL står for  ”Spesielle miljøtiltak i jordbruket”, og skal gå til tiltak ut over det som forventes eller kreves ved vanlig landbruksdrift. Det vil si at hvis du har tenkt å for eksempel rydde en gammel sti, ta vare på et spesielt område med biologisk mangfold, gjerde inn og stelle gammel kulturmark, kan du få tilskudd.

De ulike kommunene gir SMIL-midler etter søknad. Spesielle søknadsskjema  fåes ved henvendelse til kommunen. Tilskuddsatser kan variere fra kommune til kommune, det samme med søknadsfrist. Hvis du har et spesielt tiltak du kunne tenke deg å søke tilskudd til, må du være registrert i enhetsregisteret. Det vil si at for eksempel registrerte grunneierlag eller bygdelag kan søke. Gårdbrukere må i tillegg ha Miljøplan trinn 2 for å kunne søke. Ta kontakt med jordbruksavdelinga i din kommune for å høre om ditt planlagte tiltak kan søkes tilskudd for!