Landbruk Nord

SMIL :-)

SMIL står får «Spesielle miljøtiltak i landbruket». Under denne ordningen kan du søke om midler til rydding av gammel kulturmark, miljøtiltak på og rundt gården, organisert beitebruk, istandsetting av gamle naust, fjøs og andre bygninger, kulturstier mm.

Det er kommunene som forvalter ordningen, retningslinjer og søknadsfrister varierer fra kommune til kommune. Ta kontakt med landbruksforvaltningen i din kommune for mer informasjon!

Nedenfor finner du linker til infomasjon fra noen kommuner. Ordningen omfatter også tiltak innen skogbruk.

Balsfjord kommune

Lenvik kommune

Bardu kommune