Landbruk Nord

Smittevern i landbruket

Alle har ansvar for å unngå å spre smitte av dyresykdommer. Har man mistanker, skal Mattilsynet varsles.

Mattilsynet har ansvar for beredskap, risikovurdering/bekjempelse av dyresykdommer.

Mer informasjon:

Informasjon om testing og behandling av LA-MRSA hos personer

Nye MRSA-regler skal gi bedre smittebeskyttelse

Ny forskrift er gjort gjeldende fra 1.april 2018 om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin.

Se Mattilsynets sider her.