Landbruk Nord

Snart slått – noen steder

Det har så langt i vår og sommer vært mye negativ fokusering på landbruket i Troms. Ikke minst har overvintringsproblematikken ført til store og fete overskrifter i avisene. Flere bønder har signalisert at de kanskje ikke orker å drive videre etter til dels formidable engskader siste år, men heldigvis er ikke det inntrykket en får overalt.

Vi tok en ringerunde til gardbrukere for å få et lite inntrykk av «ståa» nå før slåtta forhåpentlig snart er i gang. Det er klart at vinteren, våren og forsommeren ikke direkte har spilt på lag med dem som skal produsere mat, men blir vekstvilkårene bra framover, kan noe rettes opp.

 

I Skibotn, hvor mye av jordbruksarealet befinner seg på flate sandjorder, har det stort sett vært normal overvintring i enga. Vel nok har kaldt vær på forsommeren og mye tele i jorda ført til at slåtta blir litt seinere enn normalt, men ikke mye. Et av medlemmene vi var i kontakt med, kunne fortelle at høstinga er i gang neste uka, altså ca 1 uke seinere enn i fjor.

Ellers er det store variasjoner i Troms. På Svartnes og området lenger inn i Balsfjord regner en med at slåtta kommer i gang 3 uker seinere enn i mer normale år. Det samme gjelder for Målselv og de fleste kommuner på Senja.

Det har vært mye sau og se i lavlandet så langt i sommer. Veksten i utmarka har ikke vært så mye å skryte av, men de siste dagers varme og sol har ført til at sauene nå har trukket til fjells hvor det begynner å bli bra med gras og urter.

Dystre spådommer til tross, en har inntrykk av at landbruket også i våre områder går sin gang og at troms-bonden også denne gangen står han av.

Foto: John Grønås