Landbruk Nord

Snø- og telemåleren – godt hjelpemiddel for registreringer

Registrering av snø- og tele på jordbruksarealer har vært gjennomført her i fylket siden i 1995. Målingene har stort sett vært utført av bønder og veiledningstjenesten ved hjelp av såkalte telemålere. Enkelt, men sikkert utstyr som måler tela ved bruk av slange med metylenblått og et ytterrør hvor en avleser snømengde.

Landbruk Nord har også i år målere plassert rundt om i fylket. Ut fra registreringer så langt, viser det seg at både tela og snøforholdene er i utakt med det som er normalen. Vi tok en ringerunde til noen av bøndene som har måler oppsatt, og avlesningene så langt tyder på store variasjoner, alt ettersom hvor man befinner seg. I nordfylket, nærmere bestemt Storslett, er nå tela kommet ned mot meteren på sandjord. Det samme er målt ute ved Stornes (Svartnesområdet). Alf Andreassen, som har registrert snø og tele siden midten av 90-tallet, sier at slik tele som det er nå har det ikke vært målt tidligere. Måleren her står på siltig sandjord og bare 50 – 60  meter fra sjøkanten.
Går vi derimot til mer innlandsstrøk, nærmere bestemt Vassmo ved Takvatn, finner vi mer normale forhold mht tele. På eng med mye hå (myrjord), er det nå tele på ca 35 cm, men lite snø, bare 10 cm.  På Rundhaug i Målselv er det også målt tele ned mot meteren. Avlesningene her er gjort på engareal uten snø, men med ca 1 cm islag.

Landbruk Nord vi følge nøye med værforholdene utover våren. Vi vil komme med mer info om snø- og teleforhold etter hvert på vår hjemmeside.

(Se også: Telen er i ferd med å slippe taket fra 2009)

 
Avlesing av telemåler Foto: Ragnvald Tollefsen