Landbruk Nord

Snø- og telemåling 2011-2012

Oppdaterte snø- og telemålinger.
 Oppdatert  05. mai 2012

Med snø, sludd og regn den siste tiden har  vi fått akkurat det vårværet vi ønsket oss. Alle er sikkert ikke enige i det, men for avtiningen av engarealene har det vært helt perfekt. Vi ser at isen under snøen blir bløt og smuldrer bort, noe som gir optimisme om begrensede skader som følge av vinteren.

Det kalde været om dagene fører til at tela ennå står ganske dypt på flere steder, men hos Svein Eriksen i Skibotn har mye av tela gått  allerede. I forholdsvis tørr sandjord får vi slike forhold etter at snøen er borte.  Under har vi oppdatert de siste målingene vi har fått inn.  En måler er ødelagt i løpet av vinteren på grunn av snøskutertrafikk, mens en annen har det vært lekkasje i. Det er status pr i 1. mai, men vi gjør en oppsummering når all tela har forsvunnet.                                                                                    

 

                                                                                            snø cm       tele cm

Hans Andreasses jr, Storsteinnes,                                         35          80 mineralj.         

Odd Bjørnar Myhre, Hammerbakken, Storsteinnes                  3          87 myrj.

Kjell Erik Sørum, Markenes, Balsfjord                                       0         100 mineralj.

Jens O. Løvlid, Hansvoll, Sagelvvatn                                       47          78 mineralj.

Inge Andreassen, Kjerkevik, Malangen                                     4         100 mineralj.

Alf,Andreassen,  Storbuktøyr                                                   0          92 mineralj.                     

Knut Andreassen, Tamokdalen                                                60          72 mineralj.  

Marianne Lian, Kjærvikli, Malangen                                          85            7 mineralj.

Ole Sørensen, Vassmo, Takvatn                                              42           35  myrj.

Øystein Iselvmo, Rundhaug                                                       5          103 mineralj

Kjell Arne Anfeltmo, Elverum, Målselv                                         8          95 mineralj

Roger Nilsen, Josefvatn                                                           50           62 mineralj.

Eilif Larsen, Kåfjord                                                                    0           63 myrj.

Svein Eriksen, Skibotn,                                                              0           46 mineralj.

Oddmund Frantzen, Lakselvdalen,                                          10           85 mineralj

John Johansen, Storslett                                                           5           69 mineralj.

May Kjellaug Pettersen, Jægervaten,                                        0            63 mineralj.

Ellen Reiersen, Sandvågen, Skjervøy                                        5            41 myrj.