Landbruk Nord

Snø- og telemåling 2020/2021

Tela kryper nedover når snøen uteblir. Så langt har det vært en noe spesiell vinter her i nord. Lite snø i november, desember og januar har ført til at snøen er helt borte flere steder. Selv om vi bare er kommet til begynnelsen av februar, er tela gått ganske dypt nedover i jorda allerede. På de stedene vi har snø- og telemålerne stående, er det opp mot 85 cm med tele (Sunniva Skogan, Malangen) Vi vet at dyp tele i enga kan ha stor betydning for hvordan overvintringa for graset blir, men det er for tidlig å ta en sikker konklusjon om hvordan utviklingen blir. Ved for tykt telelag vil ikke vann slippes ned gjennom grunnen og en får akkumulasjon av vann på overflata. Får vi mildvær og regn etter denne frostperioden vil det danne seg islag på bakken. Lite snø og mye tele kan føre til betydelige skader på enga om vårsola blir sterk i kombinasjon med nattefrost.

Snø og telemålinger – grafer pr. 02.02.2021

Annen info:

Landbruk Nord har i høst satt ned snø- og telemålere på 5 ulike steder.

Målerne står hos Sunniva Berglund Skogan, Hamnvåg i Malangen, Roger Nilsen, Josefvatn, Krister Myhre, Storsteinnes, Kjell Erik Sørum, Markenes og Asgeir Heiskel, Oteren.

Snø- og telemålerne er et bra hjelpemiddel til å kunne si noe om en forventer engskader eller ikke. Ofte vil det være vanskelig å vite hva slags påkjenninger enga har vært utsatt for i løpet av høsten og vinteren. Mange ganger er det ikke snakk om en enkelt årsak, men om mange ulike årsaker som klima, drift av jorda, jordart, terrengforhold osv. I en prognose over muligheten for vinterskader på eng, må en vurdere flest mulig av disse faktorene samlet. Men langvarige perioder med tykt isdekke på marka fører ofte til betydelige skader på enga.

Landbruk Nord vil gjennom vinteren legge ut resultater fra målingene som blir foretatt der målerne står. Slik sett vil vi ha en god oversikt hvordan tela blir gjennom vinterhalvåret.