Landbruk Nord

Snø- og telemåling 2014/2015

Landbruk Nord bringer her en liten oversikt hvordan snø- og tele er rundt om i fylket.

Som grafene viser har vi  ikke fått inne alle de siste målingene, men tendensen viser svært ulik både snø og tele.

Det er ikke noe unormalt i det når en vet at målerne er stasjonert på helt forskjellige steder, kyststrøk, innlandsstrøk, høyt opp fra havet og helt ned mot sjøen.

 

Vi registrerer at det er ganske mye is på jordene enkelte steder, men heldigvis har vi hatt mye gråvær i det siste som er med på å perforere isen og gjøre den mindre hard.

Noe regn har imidlertid ført til at det er ganske mye overflatevann på enkelte arealer. Ofte fører det til at kaldt vann blir liggende og forårsaker flekkvise skader på enga, spesielt der tela ligger dypt.

Noen sikker prognose kan vi ikke komme med ennå, men en kan nok ane at det kan bli noe overvintringsskader i kyststrøka, mens overvintringa i midtre og indre strøk av fylket bør bli bra.

Klikk her for å se grafene: sny og tele 2015 – samlet