Landbruk Nord

Snø- og telemåling pr. 21 november

Landbruk Nord har som tidligere år, montert snø- og telemålere hos noen gårdbrukere slik at en skal ha en liten kontroll over snø- og tela utover vinteren.

Oktober og november måned har kommet uten at det har lagt seg snø over jordene. I tillegg har det den siste tiden vært nokså kaldt slik at tel har stukket godt ned i jorda allerede. Men dette er ikke uvanlig. Går vi tilbake noen år og det heller ikke da har kommet snø i november, har tela vært langt ned i jorda noen steder.

Her kommer oversikten hvordan det ser ut pr 21. november

 

Krister Myhre, Hammarbakken, Storsteinnes,        Tele, 14,5 cm

Kjell Erik Sørum, Markenes, Storsteinnes                  Tele, 36,0 cm

Kristin Sundstrøm, Nordkjosbotn,                                  Tele 17,5 cm

Sunniva B, Skogan, Hamnvågnestet, Meistervik     Tele 15,0 cm

Preben S. Vestgård, Grønåsen, Storsteinnes              Tele 24,0 cm