Landbruk Nord

Snø- og telemåling pr. 7. mars 2023

Snø- og telemålingene så langt viser at tele gikk fort ned i jorda i høst. Vi begynte å registrere målingene i november, og allerede da var det tele i jorda.

 

Som en ser er tela ikke gått spesielt dypt i vinter. Stort sett ganske lik fra fjorårets målinger. Størst forskjeller ser en på snømengde 7. mars. 14 cm med snø på jordet i Nordkjosbotn, mens det er 108 cm med snø på jordet i Grønåsen.

 

Hvordan overvintringen på engene blir i vinter, er det for tidlig å si noe om. Avtiningen når våren kommer er det som oftest har størst betydning om det blir overvintringsskader eller ikke. Vi følger med.