Landbruk Nord

Snø- og telemåling til vinteren

Landbruk Nord ønsker å fortsette med å registrere snø og tele også kommende vinter. Vi er i ferd med å plassere ut målere rundt om i kommunene. Det satses på at vi minst skal ha like mange stasjoner som sist vinter. Hvor de ulike målerne står, vil bli gjort kjent på vår hjemmeside i løpet av oktober måned. Følg med!