Landbruk Nord

Snø- og telemåling vinteren 2012-2013

Landbruk Nord utfører også denne vinteren snø- og telemålinger. Målingene oppdateres kontinuerlig. Stasjoner vi ikke har fått rapporteringer fra, vil det stå 00 bak.

Landbruk Nord registrer også i år snø- og telemålinger i samarbeid gårdbrukere i Troms.

Nedenfor er oversikten hvor de enkelte stasjonene befinner seg. Avleste målinger som er kommet oss i hende, vil bli oppdatert flere ganger månedlig. Da er det de siste avlesningene som blir offentliggjordt. Hittil har desember måned vært kald og snøfattig. Det viser snø- og telemålingene. Snøen ligger stabilt, mens tela har krøpet nedover i jorda. Spesielt der det er lite snø, merkes dette godt. En stasjon (Markenes) har imidlertid lite tele i forhold til «normalen». Samenhengen med dette er at snødekket har ligget stabilt helt siden første snøfall, og at noe hå isolerer jordoverflata godt.

Siste: Sakte avting og store forskjeller i snømengde rundt om i fylket. Tela har begynt å gå noen steder, men det går sakte. For overvintringa er det bra, og gråværet og forholdsvis lite varme hilser vi velkommen. Men våronna blir seinere og vekstsesongen kommer seinere i gang.

 

Målinger pr 5. mai:

Vi gjør oppmerksom på at noen snø- og telemålinger ikke er oppdatert i det siste på grunn av at vi mangler innsendte data. Målinger som er notert siste uke står med utheva skrift.

Snø- og telemålerne denne vinteren er satt opp hos:

                                                                                     cm tele      cm snø  (pr. 05. mai 2013.)

Alf Andreassen, Svartnes                                                 91              93                        

Hans Andreassen, Storsteinnes                                       29             39 

Jens O. Løvlid, Sagelvvatn                                                30              61

Odd Bj. Myhre, Storsteinnes                                             24              25

Kjell Erik Sørum, Markenes                                               36                6

Roger Nilsen, Josefvatn                                                    07             160

Ole Sørensen, Takvatn                                                     20               59

Ole Vorhaug, Moen                                                           37               37

Øystein Iselvmo, Rundhaug                                              31               15

Olav Grundnes, Grundnes                                                 00               00 

Eilif Larsen, Birtavarre                                                      37                25

Ellen Reiersen, Sandvågen (Skjervøy)                              39               60

John Johansen, Storslett                                                  73                 0

Svein Eriksen, Skibotn                                                      56                 0

Knut Andreassen, Tamokdalen                                         11                90

Ola Andreassen, Kuvika                                                    23                 0