Landbruk Nord

Snø- og telemålinger 2014/2015

Tidligere målinger har vist at det har stor sammenheng mellom snø, tele og isforhold på enga kontra overvintringsskader. Spesielt avtiningsforholdene om våren har stor betydning for hvor overvintringsskader oppstår og omfanget av disse. Snø- og telemålere, som har vært i bruk siden midten av 90-tallet, har vært benyttet som «prognoseverktøy» for å kartlegge sannsynligheta for hvor stor skade vinterværet har gjort på kulturplantene.

Det er selvfølgelig for tidlig å si noe om hvordan overvintringen vil bli denne vinteren, men så langt skal det ikke være stor fare for at enga går ut på grunn av vinterværet. Herdinga av plantene var bra i høst og tela har ikke stukket så langt ned i marka nå midtvinters. Ingen is eller vann under snøen, men regn kan fort forandre på denne situasjonen.

Vi bringer her en oversikt over snø- og tele på ulike steder i fylket. Klikk her: tele 2014-15