Landbruk Nord

Søknad om erstatning på vinterskadet eng

Ved overvintringsskader på eng og natrurskade på innmark m.m er det erstasningsordninger som er viktige å være klar over.

Overvintringsskader på eng og naturskade på innmark m.m. Mer informasjon og søknadefrister