Landbruk Nord

Søknad om radiobjeller for 2014

Beitelag og enkeltbønder kan nå søke om radiobjeller for 2014-sesongen.

Bruk den elektroniske søknadsskjema som du finner til venstre under sidemenyen «radiobjeller».

 

Søknadsfrist er 20. desember 2013.

Kontaktpersoner: Arnulf Hole, tlf: 45 39 57 40 eller John Grønås, tlf: 95 01 07 07.