Landbruk Nord

Søknadsfrist 15. oktober om produksjons- og avløsertilskudd

Andre søknadsrunde med telledato 1. oktober har absolutt søknadsfrist 15.oktober.Det er VIKTIG at alle søker om avløsertilskudd innen fristen selv om du ikke har brukt avløsertilskudd til nå. Da du sette inn tallet 0,- som søknadsbeløp. En korrigering av dette må gjøres innen fristen 10. januar 2020.

Det er sendt ut kontoutdrag til alle medlemmer med opplysninger om kostnader på avløserutgifter.

Trenger du hjelp til utfylling av søknaden tilbyr vi dette som en fakturerbar tjeneste. Ta kontakt for avtale.

Informasjon fra Landbruksdirektoratet finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/soknad-om-produksjonstilskudd/tilskudd-til-avlosning-ved-ferie-og-fritid