Landbruk Nord

Søknadsfrist produksjonstilskudd og avløsing ved ferie og fritid – 15.oktober 2017

Vi har i sendt ut kontoutskrift til alle våre medlemmer – med opplysninger om kostnader så langt i år når det gjelder avløserutgifter.

Hvis du ikke har brukt noe avløsing så langt i år – men skal bruke det utover høsten MÅ du huske å sette 0 i beløp på søknaden.

Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet kan vi tilby det som en fakturerbar tjeneste. Ta kontakt for avtale.

 

Trykk her for mer informasjon