Landbruk Nord

Søknadsfrist produksjonstilskudd og avløsing vedr ferie og fritid – 15. oktober 2018

Vi har i sendt ut kontoutskrift til alle våre medlemmer – med opplysninger om kostnader så langt i år når det gjelder avløserutgifter.

Hvis du ikke har brukt noe avløsing så langt i år – men skal bruke det utover høsten du huske å sette 0,- eller 1,-  i beløp på søknaden.

Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet tilbyr vi det som en fakturerbar tjeneste. Ta kontakt for avtale.

Mer informasjon om denne ordningen kan du lese her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-ferie-og-fritid