Landbruk Nord

Søknadsfrist – produksjonstilskudd

Husk søknadsfristen for produksjonstilskuddet som er 15. mars 2018.!

Søknadsfristen er ABSOLUTT! Det betyr at etter fristen er det ingen som kan hjelpe deg med å få søknaden godkjent!