Landbruk Nord

Sorten bestemmer smaken på gulrota

Smakstest av to sorter gulrot i fersk tilstand viser at sorten har størst betydning for smaken, deretter jordtype. Nitrogen- og kaliumnivået hadde minst betydning. Gulrot dyrket på myrjord ”smakte best”.Disse resultatene ble lagt fram på Bioforsk-konferansen i februar.

To gulrotsorter Fontana og Natalja ble dyrket i forsøksfelt som lå på sandjord, morene og myr  i Hedmark. Det ble gjennomført med tre nivåer av nitrogen og kalium. Resultatene viste at de genetiske egenskaper er av stor betydning for smaken av ferske gulrøtter. I denne sammenligningen ble det brukt en industrigulrot Fontana som normalt ikke spises i fersk tilstand, og dette kan være forklaringen at sorten gav størst utslag på smaken. Det er gjennomført en rekke dyrkingsforsøk i veksthus under kontrollerte klimaforhold og i felt nord og sør ved ulike klima, som viser at lavere temperatur gir søtere gulerøtter og med lavere innhold av karoten. Dette kan forklare at gulrøttene dyrket på myrjord som hadde laveste temperatur hadde en høyere søtsmak. Myrjorda hadde i gjennomsnitt 2 º C lavere temperatur gjennom vekstsesongen enn sandjord og morene.
Kilde: Bengtson et al. 2009 Effekt av jordart, gjødslingsnivå og sort på sensorisk kvalitet hos gulrot Bioforskkonferansen 2009