Landbruk Nord

Spredetabeller for mineralgjødselspredere

Våronna er i gang. Riktig innstilling av mineralgjødselsprederen gir best resultat, både for graset og lommeboka.

Spredetabeller for mineralgjødselspredere finner du her:

http://www.yara.no/gjodsel/Tools-and-Services/spredetabeller/