Landbruk Nord

Sprer du sentrifugalt

Landbruk Nord planlegger markdager våren 2009 med temaet ”Rett innstilling og bruk av sentrifugalspredere”. Dette er et samarbeids prosjekt mellom Norsk landbruksrådgivning og Norges vel. Feil innstilling og bruk av sprederen har økt økonomisk betydning ved økte gjødselpriser kombinert med mer konsentrerte gjødselslag. Ved bruk av NS 27-4 vil en feil dosering på 3,7 kg gjødsel pr da, forandre tilført Nitrogen mengde med 1 kg.

Markdagene er planlagt som mindre samlinger med 4 til 7 brukere der vi går gjennom spredere som brukerne har med. Det er viktig å ha sprederen på den traktoren som blir brukt ved vanlig spredning. Kjørehastighet og turtall på kraftuttak er ting som kontrolleres. Videre sjekkes mengde og sidefordeling av gjødsla, spredejevnhet blir også sjekket.
Vis du ønsker å få sjekka din spreder kan du kontakte Landbruk Nord. Vi legger opp til samlinger der det er størst inntresse. Info om tid og sted vil bli annonsert på hjemmesida og ved sms nærmere våren.
Les mere om emnet på Heimesiden til Norges Vel

Se også brosjyren: Riktig gjødsling i praksis