Landbruk Nord

Stabil tele i jorda

Snø- og telemålingene viser at tela er svært stabil i vinter. Bare små forandringer i telesituasjonen der målerne står, og ingen is under snøen.

Det gjør at vi ut fra vinteren så langt, ikke kan se at overvintringsskadene blir av noe stort omfang. Vi får vente å se hvordan resten av vinteren blir, og om avtiningen blir slik vi ønsker når våren kommer.

Se vedlagte resultatmålinger under:

Snø- og telemålinger 2018-2019