Landbruk Nord

Starte avløserring?

Mange sliter med å få tak i avløsere. Ofte er det slik at man bruker slekt og venner som avløsere, men dette stopper seg selv etter en stund. Mange av disse avløserne velger å flytte, tar andre yrkesvalg, stifter egen familie etc. Vanligvis er det ingen andre i det aktuelle området som kan ta avløseroppdrag, naturlig nok. HVORFOR IKKE STARTE EN RING? Ta kontakt med Landbruk Nord v/Geir A. Larssen på tlf: 466 28 715.

Landbruk Nord har i den senere tid fått flere henvendelser fra utlandet om jobb i Norge. Dette er personer som ønsker å være her i lengre perioder, noen ønsker sågar å flytte hit permanent.
Disse henvendelsene er fra folk med en viss bakgrunn fra landbruk og landbruksrelaterte fag. Ofte har de erfaring fra lanbruket i Norge, Sverige, Finnland eller et annet «vestlig» land. Det fleste snakker Engelsk, noen få skjønner og snakker litt Norsk også.
Mange av disse hadde vært ypperlig å bruke i en avløserring.
Disse arbeiderne er vanligvis flinke arbeidstakere. Kan mye og jobber mye (for mye enkelte ganger).
Vår oppfordring blir: Gå sammen, start en avløserring. Dette skaper større frihet og tryggehet for bonden. Landbruk Nord skaffer folk og hjelper til med papirmølla.
For mer informasjon: Kontakt Geir A Larssen på tlf: 466 28 715