Landbruk Nord

Statens tilbud til landbruket

I statens sitt tilbud har de ikke tilbudt friske midler til velferdsordningene, men det blir foreslått at satsene blir videreført som i dag. I tillegg legg tilbudet opp til at forhandlingene skal samkjøre søknads- og utbetalingstidspunkt mellom produksjonstilskott og tilskott for ferie og fritid.

Statens forhandlingsutvalg mener det er viktig å opprettholde aktiviteten i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og arbeidet med god agronomi på dagens nivå og foreslår å videreføre bevilgningen til NLRs rådgivingsaktivitet på 82,5 mill.kroner for 2016.

Statens tilbod – velferd

Statens tilbud – rådgiving

Heile statens tilbod