Landbruk Nord

Statistisk landbruksårbok

Utsynet – ei lita statistisk landbruksårbok

Ved inngangen til 2017 er de lange linjene som før: Større og færre bruk. Produksjonsvolumet holder seg samlet sett stabilt. Økonomien til den enkelte gårdbruker er forbedret.

Les mer:  http://www.nibio.no/nyheter/utsynet–ei-lita-statistisk-landbruksrbok