Landbruk Nord

Status for prosjekt forskjellige typer overgjødsling

Denne uken har vi gjennomført 2.slått på forsøksfeltet vårt hvor vi ser på forskjellige typer overgjødsling.

Forsøksfeltet er delt opp i 18 ruter hvor hver av rutene er 1,5 x 7 m.

Vi kunne se store forskjeller på gressets utvikling, farge og kvalitet med de ulike gjødslingsregimene så det blir interessant når resultatene fra tørrstoffanalysene kommer. Resultatene vil bli lagt ut på hjemmesiden.

Nora i full sving med feltarbeid.