Landbruk Nord

STORFE 2016

Felleskjøpet, Geno, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura, Tine og Tyr går sammen om å arrangere en ny storfekongress i 2016.

Les mer om dette arrangementet her: http://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2015/26879/ og her: https://www.facebook.com/storfe2016