Landbruk Nord

Studietur saufjøs

Nortura og Landbruk Nord arrangerer studietur på saufjøs 6-8 april.

Turen går til Nordland med buss. Vi vil besøke flere gårdsbruk som har ulik drift, slik at dette blir en lærerrik tur.

Nortura vil sende ut skriftlig invitasjon, og det vil bli annonsert på hjemmesiden til Landbruk Nord for påmelding. Mer informasjon kommer etterhvert.

Har du spørsmå om opplegget kan du kontakte Lars Ivar Fause i Nortura eller Marit Gåre i Landbruk Nord.