Landbruk Nord

Ta knekken på høymole på billig måte med Ally

Sprøyting med Ally i høymolerik eng uten kløver vil ta knekken på høymola for ca 7 kr/daa (for plantevernmidlet). Men Ally har en såkalt off-label godkjenning. For å ha lov å bruke det i eng kreves derfor undertegning av en ”egenerklæring”. Den får du ved å ta kontakt med ett av kontorene i Landbruk Nord.

Ally fikk den såkalte off-label godkjenningen, for 5 år, høsten 2006 . Det vil si at medlemmer i forsøksringer kan sprøyte med Ally i eng, mot at det undertegnes en egenerklæring og betales et gebyr på kr 200. Ally koster omkring 15 % av prisen til konkurrerende middel eller ca 7 kr/daa.
Behandlingsfristen for Ally er 7 dager. Det har svært god virkning mot høymole, spesielt ”gamle” høymoleplanter. Det virker også godt mot løvetann og tilfredsstillende mot hundekjeks. Ally er i tablettform og det brukes 1 tablett per 15-25 daa i 15-30 liter vann/daa  i grasmark til slått eller beite. Sprøyting når ugrasplantene har dannet en bladrosett.