Landbruk Nord

Tela beveger seg – rette veien

Våren er like rundt hjørnet, og vi har nå en målestasjon hvor tela er helt ute av jorda.

Vinteren er på hell og vi ser nå at snø og tele sakte men sikkert forsvinner fra jordene. Vi har tidligere gitt oversikt over hvor målestasjonene har stått i vinter og henviser til hjemmesida vår litt lenger tilbake.

17. april var tela ute av jorda i Abaja ved Skibotn. Måleren der står på jord som for det meste består av finsand. Snøen har vært borte ei tid nå, men tela har vært målt til over en meter nede i bakken fra 14. januar til 8. april. Snødybden har i vinter ikke vært registrert til mer enn 28 cm på dette arealet. Men motsetningene finnes! Hos Roger Nilsen ved Josefvatn i Balsfjord er det målt 147 cm snø på det meste i vinter. Men tela her har ikke vært dyperere enn 22 cm. Dette har selvfølgelig sammmenheng med at snøen kom tidlig og at telemåleren står i myrjord.

Vi ser forøvrig at det står en del overflatevann rundt om på jordene. Ikke overraskende er dette mest gjeldene i søkk og på flate arealer. Jord som er tettpakka og hvor tela ikke har gått, kan nok få noe skade etter vinteren. I Signaldalen har det vært mye is på jordene og lite snø, men vind og forholdsvis mildt vær har ført til at snøen for det meste er borte.

Det vil bli lagt ut et kortfattet sluttrapport fra målestasjonene på vår hjemmeside før våronna starter for fullt.