Landbruk Nord

Tela er borte fra de fleste jordene

Nå har tela gått ut av jorda på de fleste plassene.
Det gjelder både mineraljord og myrjord. Enda kan det være noen få steder at det er litt tele igjen langt nede på noen myrjorder, men det skal nå være helt greit å gjøre det arbeidet på jordene som må gjøres i starten av vekstsesongen.

grafene og mer info finner du her Tela ut av jorda 2021