Landbruk Nord

Tela har stukket dypt – noen steder

Landbruk Nord fortsetter telemålingene. Variasjonene er store fra sted til sted

Side vi startet med snø- og telemålingene i begynnelsen av november, er det konstantert at noe av myrjorda er telefri. I motsatt ende har vi målestasjoner på mineraljord hvor tela er gått over meteren ned i jorda.

Hos Roger Aasen i Fjellbygda i Malangen viste teledybden over meteren for 14 dager siden, men vi vil tro at dette ikke er representativt for området. Måleren står på et jorde som er utsatt for mye vind, og også snøfattig. Dermed blir det lite isolasjon og en får rask nedkjøling i mineraljord. 

Landbruk Nord har 3 stasjoner stående ikke langt fra hovedkontoret på Storsteinnes. Her har en beviselig slått fast snøens evne til å isolere. På Markenes hvor det tildels har vært snøbar mark, er tela nesten nådd 90 cm ned i jorda. På Moan og ved Josefvatn hvor snødekket har vært mer stabilt, er det bare 20 – 30 cm tele.

I Skibotn er det lite snø og ca 60 cm tele på mineraljord. Ved Lyngseidet er det noe snø og 25 – 30 cm tele. Lite eller ingen tele på myrjord i samme område. Også i Salangen viser målingene at tela går ned på mineraljord, mens myrområder nesten er lelefri. Altså helt normalt.

Det vil komme oppfølgende rapport på vår hjemmeside fra alle våre målestasjoner i løpet av februar 2011.  Vi benytter anledningen til å takke alle som har snø- og telemålere stående på sine eiendommer for velvillig samarbeid.