Landbruk Nord

Tele forsvinner sakte ut av jorda

Her nord har vi denne våren hatt en litt kjølig værtype. Det har ikke vært mye snø i vinter, men tela har krøpet ganske langt ned i jorda de fleste steder. 

Grafene som ligger vedlagt viser hvordan tela er per 11. mai på de 5 stedene Landbruk Nord har snø- og telemålerne montert.

Grafene og mer info finner du her