Landbruk Nord

Telemåling 2019/2020

Målinger så langt i vinter viser at det er mer snø og mindre tele enn på samme tid i fjor.

Grafene viser hvordan snø- og teleforholdene er per i dag på 4 steder som har målerne plassert.

snø og telemålinger – grafer pr 17.2.2020

Annen info:

Landbruk Nord har i høst satt ned snø- og telemålere på 5 ulike steder.

Målerne står hos Sunniva Berglund Skogan, Hamnvåg i Malangen, Roger Nilsen, Josefvatn, Krister Myhre, Storsteinnes, Kjell Erik Sørum, Markenes og Kåre Frydenlund, Oteren.

Snø- og telemålerne  er et bra hjelpemiddel til å kunne si noe om en forventer engskader eller ikke. Ofte vil det være vanskelig  å vite hva slags påkjenninger enga har vært utsatt for i løpet av høsten og vinteren. Mange ganger er det ikke snakk om en enkelt årsak, men om mange ulike årsaker som klima, drift av jorda,  jordart, terrengforhold osv. I en prognose over muligheten for vinterskader på eng, må en vurdere flest mulig av disse faktorene samlet. Men langvarige perioder med tykt isdekke på marka fører ofte til betydelige skader på enga.

Landbruk Nord vil gjennom vinteren legge ut resultater fra målingene som blir foretatt der målerne står. Slik sett vil vi ha en god oversikt hvordan tela blir gjennom vinterhalvåret.