Landbruk Nord

Telemåling sesongen 2022/2023

Landbruk Nord holder på å sette ut telemålere for sesongen 2022/2023. Målerne vil bli satt ut på strategiske plasser etter avtale med grunneier.Snø- og telemålerne  er et fint hjelpemiddel til å kunne si noe om en forventer engskader eller ikke. Ofte vil det være vanskelig  å vite hva slags påkjenninger enga har vært utsatt for i løpet av høsten og vinteren. Mange ganger er det ikke snakk om en enkelt årsak, men om mange ulike årsaker som klima, drift av jorda,  jordart, terrengforhold osv. I en prognose over muligheten for vinterskader på eng, må en vurdere flest mulig av disse faktorene samlet. Men langvarige perioder med tykt isdekke på marka fører ofte til betydelige skader på enga.

Landbruk Nord vil gjennom vinteren legge ut resultater fra målingene som blir foretatt der målerne står. Slik sett vil vi ha en god oversikt hvordan tela blir gjennom vinterhalvåret.