Landbruk Nord

Telen i ferd med å slippe taket i Troms

Telen er i ferd med å slippe taket i hele Troms. Men i innlandet og nordover er det enda litt tele.

På kysten sør i Fylket har telen sluppet taket for noen dager siden. Innover i landet og nordover er det fortsatt noe tele. Der det har vært snøbart har telen fått gå dypt ned.

I Nordreisa, hvor vi har målt mest tele i vinter, er det fortsatt tele ned til over 135 cm dyp. I Sørstraumen er imidlertid telen i ferd med å slippe taket. Det samme gjelder for indre deler av Troms hvor vi har hatt målinger både på Rundhaug og ved Takvatnet.

Gibostad mai

Sjøvegan Mai

Målselv Mai

Takvatn mai

Storslett mai

Sørstraumen Mai