Landbruk Nord

Telesituasjonen i Troms

På tross av at det har vært en del kaldvær er telen gått lite nedover i bakken der vi har hatt litt snødekke. I nordreisa derimot har det vært lite snø og dermed har telen fått godt tak.


Minst tele har det vært på Gibostad. Godtmed snø har sørget for at telen ikke har fått gå dypere enn noen få cm.


Også i Øvre Salangen har det vært godt snødekke og telen har dermed ikke fått særlig tak her heller. Denne måleren står på Myrjord hos Svein Prestbak.


På innlandet har telen krøpet noe lengre ned men også her har det vært snødekke i perioden etter jul. Telemåleren på Rundhaug står i mineralmark hos Øystein Iselvmo mens Telemåleren på Takvatn står i Myrjord hos Ole Sørensen.


På Kysten i Nordfylket har det også vært lite tele. Denne måleren står på myrjord hos Ellen Reiersen.


I Nordreisa har telen krøpet ned mot meteren mens den ligger noe grundere i Sør-Straumen. Begge disse målerne står på lett mineraljord. Måleren i Sør-Straumen står hos Svein Olav Thomassen og den på Storslett står hos Tor Eivind Båtnes.