Landbruk Nord

Temakurs for deg som starter bedrift

Å starte/drive bedrift krever at du må kunne håndtere mange ulike utfordringer. En utfordring kan være å finne den rette informasjonen og de verktøyene du trenger for å få en strukturert og effektiv hverdag. Innovasjon Norge har flere kompetansetilbud – f.eks. kurs i Sørkjosen og Tromsø –

– som kommer før sommerferien:


Kurs for deg som planlegger å starte bedrift, dvs. at du er i utviklingsfasen


Markedsvurdering
– Tirsdag 17. juni 2008, Sørkjosen


  


Kurs for deg som har startet bedrift, dvs. at du er er i markedsintroduksjonsfasen


 Grafisk profil og nettside


– Onsdag 4. juni 2008, Tromsø


 


 


Felles for alle kursene


Ansvarlig
Innovasjon Norge er arrangør og hovedansvarlig for alle kursene. Den enkelte kursleder er faglig ansvarlig og ansvarlig for praktisk tilrettelegging av det enkelte kurs.


 


Varighet
Hvert kurs har en tidsramme på 1 dag/8 timer.


 


Kostnad
Deltageravgiften er kr 750,- pr. person pr. kurs. Dette utgjør en liten andel av de totale kostnadene og dekker deltagelse, materiell og lunsj.


 


Deltageravgiften må være betalt til ansvarlig selskap/kursleder minst 10 dager før kurset arrangeres.


 


Eventuelle reise- og oppholdskostnader, tapt arbeidsfortjeneste m.m. må du dekke selv.


 


Påmelding
Elektronisk påmeldingsskjema må benyttes.Link til påmelding for kurs i utviklingsfasen
Link til påmelding for kurs i markedsføring

Påmeldingsfrist
Påmeldingsfristen er 10 dager før det aktuelle kurset. Påmeldingen er bindende.


 


Forbehold


Det enkelte kurset gjennomføres under forutsetning av at det er minst 15 påmeldte. Hvert kurs har plass til maks. 25 deltagere.  


 


Nærmere informasjon


Nærmere informasjon om det enkelte kurs (innhold, kursleder m.m.) finner du HER 
 


Vi anbefaler deg å benytte deg av de kursene som kan være aktuelle for deg!!! Dette er rimelig og du får garantert valuta for pengene!