Landbruk Nord

Temakvelder om høstbeite og fôring av sau og lam

Husk å melde dere på temakvelder om vurdering av høstbeite og fôring av sau og lam!!!

Påmeldingsfristen er 15.9.2013.

Beitebruk i utmark – et prosjekt i regi av Fylkesmannen i Troms arrangerer temakvelder flere steder i Troms i september/oktober.

Se her for full oversikt over sted og dato.