Landbruk Nord

Tid for et tak mot høymola

Nå begynner enga å kome i god vekst etter slåtta. Det samme gjelder ugraset i enga. Det er dermed ei god tid for å sprøyting mot f.eks «høymugla» eller høymolsyre som det heter på fint.

Etter slått når ugraset er på rosettstadiet (før det begynner og strekke blomsterstengel) er ei høvelig tid for kjemisk behandling av ugraset.

Er det mindre mengder med høymole som skal sprøytes er flekksprøyting med ryggsprøyte et godt valg. Flere bruker roundup til denne sprøytinga. Det er ikke gunstig siden vi da lager flekker uten plantedekke hvor det gjerne etablerer seg nytt ugras. Banvel er et godt valg til denne type sprøyting.

Er det mye høymole i enga er sprøytes hele flaten med åkersprøyte. Banvel blir da et noe dyrt valg. Desidert billigst blir sprøyting med Ally. Den har meget god virkning mot høymole men det tar noen uker fra sprøyting før virkningen vises.

Har du kløver i enga må bør du velge et middel som er skånsom mot kløveren. Harmony og Gratil er da to muligheter. Harmony har også god virkning mot hundekjeks.

Har du ikke kløver i enga er det flere valg. Starane er et middel med meget god virkning mot høymole. Er det krypsoleie og engsoleie i enga sammen med høymole vil Duplosan super være et godt valg.

Skade-gjører Preparat Behandlingstid Behandlings-frist Merknad
Høymole Ally Sprøyting 7 dager før slått eller etter slått på store bladrosetter. (Sprøyting kan også gjøres på store bladrosetter om våren) 7 dager Off labell preparat. Kontakt Landbruk nord for egenerklæring om bruk og tilleggsetikett.  Skader kløver en del. Gir forbigående vekststans i enga. Klebemiddel må tilsettes.
  Harmony 50 SX Sprøyt etter 1. slått eller etter avbeiting/pussing når ugraset har dannet bladrosetter med 4-8 blad 7 dager God virkning. Skånsom mot kløver. Forbigående veksthemming i gras og kløver. Klebemiddel må tilsettes.
  Gratil Sprøyt om våren, etter 1. slått eller etter avbeiting/pussing når ugraset har dannet bladrosetter Gras til beite og surfor 7 dager. Gras til høy 21 dager Skader engsvingel. Skånsom mot rødkløver. Gir forbigående veksthemming i kløver. Tilsettes klebemiddel
  Banvel Sprøyt når høymola har store bladrosetter og inntil 30 cm stengel. 21 dager Meget god virkning. Best vrikning over 12 °C. Godt egnet til punktsprøyting. Skader kløver sterkt
  Starane 180 Sprøyt om våren, i håa eller etter avbeiting når høymoleplantene har utviklet store bladrosetter og de første blomsterstenglene begynner å strekke seg 7 dager Meget god virkning. Temperaturen bør være over 12 °C. Skader kløver
  Optica mekoprop Sprøyt om våren eller etter slått/avbeiting når høymola har utviklet store bladrosetter men før blomstring 14 dager Kløver skades. Best virkning når ugraset er i god vekst

 

Skade-gjører Preparat Behandlingstid Behandlings-frist Merknad
Hunde-kjeks Harmony 50 SX Sprøyt etter 1. slått eller etter avbeiting/pussing når ugraset har dannet bladrosetter med 4-8 blad 7 dager Meget god virkning. Skånsom mot kløver. Forbigående veksthemming i gras og kløver. Klebemiddel må tilsettes.
  Ally Sprøyting 7 dager før slått eller etter slått på store bladrosetter. (Sprøyting kan også gjøres på store bladrosetter om våren) 7 dager Off labell preparat. Kontakt Landbruk nord for egenerklæring om bruk og tilleggsetikett.  Skader kløver en del. Gir forbigående vekststans i enga. Klebemiddel må tilsettes.