Landbruk Nord

Tid for vinterklargjøring av åkersprøyta

De siste dager med vær varsler om at vinteren begynner å banke på døra. Når vi i tillegg ser på datoen er det bare å konstatere at det begynner å bli på tide å vinterklargjøre åkersprøyta

Om ikke hele sprøyta lagres frostfritt må sprøyta få seg en liten runde for å være klar til vinteren.

Etter at det ble et krav om at åkersprøytene skal ha dryppvern vil ikke veske tømmes ut av dyser, rør og slanger som før. Det betyr at ledningsnettet må dreneres ved å skru ut dryppvernet. På hardi sine sprøyter er det den «proppen» som står ved siden av hver enkelt dyse. På Rau sine sprøyter må røret som dysene er festet i tas ned siden dryppvernet ligger på baksiden av hver dyse.

Dryppvern
Dryppvernet er en fjerbelastet membran som står ved siden av dysen. Skru av proppen (blå pil) for å åpne dryppvernet.

I pumpen vil det gjerne bli stående noe veske. Å skru ned pumpen og lagre den inne er en sikker måte å gjøre vinterlagringa på.

Manometeret blir gjerne glemt. Inne i manometeret er det et tynt rør som fylles med veske når sprøyta brukes. Blir manometeret stående ute vil det kunne skades. Det er enkelt å skru av og bør lagres inne. 

Selv om en har gjort en god jobb med punktene over vil en ved å  lage en liten mengde frostveske som fylles på tanken og kjøres rundt i systemet sikre seg mot at det ikke står vann igjen i sprøyta.

Ja og da kan bare vinteren komme.