Landbruk Nord

Tidsbruk som følge av planløsning og logistikk i fjøset

I BUSKAP nr 6/15 er en artikkel om store forskjeller i arbeidsforbruk ved tilnærmet like store melkebruk. Artikkelen tar for seg masteroppgaven til Ketil Are Edvardsen (UMB,2009) om kartlegging av årsakene til dette. Ketil Are Edvardsen jobber nå som bygningsplanlegger i Landbruk Nord.

Link til BUSKAP: http://viewer.zmags.com/publication/81209b38#/81209b38/36