Landbruk Nord

Til våre ansatte som kan benytte frikort!

Husk å bestille frikort! Dette gjør du på skatteetaten.no.

Hvis du har flere arbeidsgivere, må du bestemme hvor mye hver arbeidsgiver skal bruke av frikortet ditt. Du kan enkelt dele opp frikortet ditt på flere arbeidsgivere.

Link til skatteetaten: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skattekort-og-forskuddsskatt/Frikort/Bestill-frikort/