Landbruk Nord

Tilbud til våre medlemmer og ansatte

NLT (Norske Landbrukstenester) har inngått storkundeavtale med telefon-selskapet «Phonero» –  med gode priser som våre medlemmer og ansatte kan benytte seg av.

Ta kontakt med oss (77 72 25 40) så kan vi videreformidle kontakt med Phonero.