Landbruk Nord

Tilbud

Vi jobber med :

 • husdyrbygninger o.a. andre driftsbygninger
 • våningshus og hytter
 • bygninger for tilleggsnæringer som reiseliv, matforedling og servering
 • verksted- og lagerbygninger
 • anlegg for bioenergi og varmesalg
 • tunløsninger og landskapstilpasninger

Vi utfører:

 • prosjekteringsledelse
 • programmering av bygninger (driftsopplegg, bygnings- og lagerstørrelse, kravspesifikasjon, osv)
 • prosjektering av bygninger fra ide til detaljprosjekt
 • konstruksjonsplanlegging, armeringstegninger og bestillingslister
 • kostnadsberegninger (snarkalkyler og spesifiserte beregninger basert på reelle priser)
 • søkerfunksjon
 • byggeledelse
 • byggherreombud
 • tilbudskonkurranser  og bistand til entreprenøravtaler inne alle fag
 • garantioppfølging av nybygg
 • tilstandsvurdering av eldre bygninger

Sammen med økonomirådgivere og Norsk Landbruksrådgivning sine eksperter innen jord og plantekultur, maskinteknikk og HMS kan vi gi vi deg et unikt helhetlig tilbud.